Jump to content

Scream Thread


Recommended Posts

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHH

Edited by Balleu
AAAAHHH
Link to post
Share on other sites
19 hours ago, scthorne said:

aaaaaaaAAaaaaaaaAAAAAAAAAAaaaaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

 

Can I scream in real life, too?

Did you scream as you were writing this post? That would be d̴̥̞̟͖͉̻͛̇̈̾̂̋̚͟Ỏ̴͓̱̦͇̖̫͎̬̲̂͆͂͟͞͠͞U̢̻̗̭͕̩͙̝̙̓̓̏͗́͑̆̍͂́͢B̢͓̝̲̘̾͐͂͆̅̅͂Ļ̷̯͙͙̱̣̤̓̋̾͋̂͜ͅE̻̟̼͖͙̠̲͊̀̀̃͌͑͢͞ T̬͕̜̯̪̆̑͆̓͛̿͟͠Ḧ̶̡̬̳̣̱͇͓́̆̎̀̐̊͒̇̍E̷̞̥̩̞̽̇̆̉͋̅̈́͟͡͠ Ś̶̱̘͍͍̬̗̙́́̌̆̒̈C̷͎̮̰̬̗̹̱̭̻͒̆͐͑̍͠ͅR̘̞̦̼̤͋̃̌̀͘̚͡Ȩ̴̯̝̥̖͌̇̈́̓͊͢͜͜A͍̣̮̥̖̲̱͍͎̔̆̂̂̓̑̓ͅM̷͔͉̲̹̆̄̈̏̓͜ͅ
.

Link to post
Share on other sites

AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH (thank you).

Link to post
Share on other sites

[screams in caraqueño because damn it this is the worst ghosting ever]

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhh

Link to post
Share on other sites

Thank you for this...

AAAAAAAAAAaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Link to post
Share on other sites
On 3/1/2019 at 10:18 AM, BioCook said:

Did you scream as you were writing this post? That would be d̴̥̞̟͖͉̻͛̇̈̾̂̋̚͟Ỏ̴͓̱̦͇̖̫͎̬̲̂͆͂͟͞͠͞U̢̻̗̭͕̩͙̝̙̓̓̏͗́͑̆̍͂́͢B̢͓̝̲̘̾͐͂͆̅̅͂Ļ̷̯͙͙̱̣̤̓̋̾͋̂͜ͅE̻̟̼͖͙̠̲͊̀̀̃͌͑͢͞ T̬͕̜̯̪̆̑͆̓͛̿͟͠Ḧ̶̡̬̳̣̱͇͓́̆̎̀̐̊͒̇̍E̷̞̥̩̞̽̇̆̉͋̅̈́͟͡͠ Ś̶̱̘͍͍̬̗̙́́̌̆̒̈C̷͎̮̰̬̗̹̱̭̻͒̆͐͑̍͠ͅR̘̞̦̼̤͋̃̌̀͘̚͡Ȩ̴̯̝̥̖͌̇̈́̓͊͢͜͜A͍̣̮̥̖̲̱͍͎̔̆̂̂̓̑̓ͅM̷͔͉̲̹̆̄̈̏̓͜ͅ
.

SCREAMING FOR REAL WOULD PROBABLY UPSET MY COWORKERS

ALSO I MIGHT BE GETTING MY LAST DECISION AND TOP CHOICE IN THE NEXT FEW HOURS
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Link to post
Share on other sites

The least they could do is just tell me that I'm rejected instead of making wait around in supsense.  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Link to post
Share on other sites

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDGGGGGGGGGGGGGGGGGEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

Link to post
Share on other sites
 • 2 weeks later...
,...,,....................................`..`..`..`````````````..``````````.`````````````````````.`..````.`...```..````...````````````````````````````````````````````````.`...........................
,...,,,..................................``````.`.`,.`.``````````````````````.````````````````````````````.``....`..```..````````````````````````````````````````````````````...........................
,,.,.,...................................````.````.`.`.``````````````````````.```````````````````````````````````....`````````..`````````````````````````````````````````.```...........................
,..................................`.``..`````````..`,`.`.```````````````````.`````````````````````````````````.`..``..```````..````````````````````````````````````````````............................
,..................................`.....`````````````,`````````````````````````````````````````````````````````....`..`````````````````````````````````````````````````````............................
,,.....................................`.``````.`````.`,.`````````````````````.``````````````````````````````````.```````````````````````````````````````````````````````````...........................
,......................................`..``````.```````.```.`````````````````.``````````````````````````````````.`````````````````````````````````````````````````````````.`...........................
,......................................```...`..````````...````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````.`...........................
,..........................................````````````````.``.````````````````.```````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````.`...........................
,........................................`.`````````````````,``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````.`..`````....................
,,........................................``````````````.````,``````````````````,`````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````..................
,,...,................................````````````````````````,`````````````````.``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````.`.``````................
,....,.........................`.`````..`..````````````````.`.`..`.``````````````.` ``````````````` ``````````` ````````````````````````````````````````````````````````````.`````.`````...............
,................................`.````..``````````````..`.`````.,```````````````.`````````````````` ``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````.```.`...............
,..............................`.`````````..`````````````..````.``,````````````````````````````````` `````````````````````````````````````````````````````````````````````````````..`````...............
,................................``````````..``````````````,.``````:``.```````````.```````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````.``.````````.`````.`..............
,.................................````````````` ````````.``.`,``````,`````````````````````.````````````````````````````````````````````````````````````````````````.`...```````.....`.....`.............
,.................................```````````````````````.````..``` `,`.`````````` ,``````.``````````````````.``````````````````````````````````````````````````````..````````````...``````..`..........
,.................................``````.````````````````````.``,..```...``````````.``````.``.`````````````````````````````````````````````````````````````````````....````````````.``````......`.......
,..,.....................`....``.`.``.```.```````````````````````.,`.```,.` ````````,`````.```.````````````````````````````````````````````````````````````````````..````.`````````.``````.`............
,.............................``.```...````````````````````````````:```` ,`.````````:``````````.````````````.`````````````````````````````````````````````````````.`.``````````````.`````..`............
,,......................`````````````.```````````````````` `````````..````:`.````````.`````.```````````````.`````````````````````````````````````````````````````.`````.```````````````````.`..`........
,,,.................```````````````````````...`````````````` .````````,`` `,`.```````.`````.`````.`````````,````````````````````````````````````````````````````.``````````````````````````....`........
,,..............```````````````````````````````.,.```````````` ````````:` ``: .``````,`````.```````````````````````````````````````````````.````````````````````.``````````````````````````....`........
,,.............`.....`.``````````````````````````.,`.``````````` ```````..```,`.``````,````,``````.```````. ``````````````````````````````..````````````````.`..````````````````````````.`.`............
,.....................``````````````````````````````,.````````````````````,```.`.`````,````:``````````````, `````````````````````````````..```````````````````..``````````````````````````.`...`.......`
,...............```..`````````````````````````````````.,```````````. ``````,```.`,`````.```:``.````.`````````````````````````````````````.`````````````````.`.````````````````````````.```...``.........
,.................```````````````......`...`...`...,,..`.,```````````,````` ,```.`,````,```:```````:`````, ````.```````````..```````````..``````````````````..`..``````````````````````......`.`........
,...................````````.......````..,.`````````````.,;:````````` `.`````., ```,```````,```.```;``,` ',.`: ``````````.`.,.`````````..``````````````.``...````````````````````````.`````.....`.......
,...............`.``````.``````````````````..,,`````````````.;,```````` `,`` ` :``` .` .. `,`` ````::+.,+.++`.`.`````````:,;:``````````.```.``````````````..`````````````````````````.`..``.....`.......
,...............````````````````````````````````...````````````,,,` ``````.. `` :```.```` . `..,.:;` `::,.,;'.;````````.;:#;`.```````..`````````````````..````````````.``````````..```````.............
,...............```````````````````````````````````.,,.``````````,`,,` ```` .. ``:` , .`` .:,,,` ''`..:.+;`,'.`.`````:#;@,``...```...``.`````````````..`.``````````````````````.````````.............
,...........````````````````````````````````````````.``.,,````````.,`.:` `````,````. ```` ,:''.,.:` `''`,+:.`..:,.::.`.,+@'#,`....```..````````````````,.`.````````````````````````````````.............
,...........`..``````````````````````````````````````.`````,,.````` `,` ,.````` :```,``..:'#+#;...  ,:+':+,.';.',:`,:`#.###,``....`..````````````..``:`.````````````````````````````.`````.............
,...........``.``````````````````````````````````````.```.`````.,```` `,. .:` ````:``;`.;+:;#';:..  .,,;;.';:`;,`;..'+#@#+.``.`....`````````````.`.,````.``````````````````````````.````......`.`.....
,..........```````````````````````````````````````````````````````.,.` ` ::`,;. ``,` .,'#+###+;..` ` `,..,.;+``.;:.+;,''@+........``.````````.```..```.````````````````````````````.````...`````......
,.........````````````````````````````````````````...,,....````````` ```` .: `';,`. `,,::##@##';:;`   ``: `':  ``,..:;'`.`.`.,`.``````````.`.,``.``````````````````.````````.``````.`..............
,.....`.`.````````````````````````````````..,,.````````````.,:;;:.````` ``.,``;` ,'+`.#:`.,;:##+;::'` `  ,` :,`  :` ,+`.#:+,```.`.`..`````````:.````````````````````````````````...`````..............
,...`.`.`.`````````````````````````.,..,,.``` ``````````````````` `.,:,```` `..`;, , +@@#::,,:#+;:;;``  ` ,:`:`   ,.`#,`.;+:,`:,.``````.``,.`.````````````````````````````.```......................
,...`````````````````````````````...`````````..,,,::..``````````````  `.::` ```.;:` @@@@@@,` `,:,;:;,. ;.` ` .  #.` '`.,.::+@',,.```.``.,.`..``````````````````````.```.```.........................
,...```.`````````````````````````````````````````````...,:;:,,```````````````,,.  ;@@@@@@@@#;,,,:::,        ` .```+:.,;..;;.``.,,.``````.``...```````````````.```.`.`.........................
....```````````````````````````````````````````````````````````.:;;,.``````.`...;' +@@@@@@@@@@@+'';,,`   `  ` , .  `::;`.`,#:@##+'.``.`````...`.``..``.````.``````.``.```.`......................
,...````.`````````````````````````````````````````````````````````` `.''':     ,#@@@@@@@@@@@@@@@#: `      `  `` ..:,`,.::;:`....``````````......`....``..`.````.`.......`...................
,.....`.`````````````````````````````````````....``````....`,::,.`.,```   .++;; .@@@@@@@@@@@@@@@@@'.     ` .  ` ` ;````,';`';,''..:.....```````....`.`.......`.................................
,....```.``````````````````````````````````````````````...``````.```````....,,,`, .;+##+@@@@@@@@@@@`     : ` .+`  . ,` . '',.+,,;.:,,.,..,,...`....``.`....``............................,,....
.....`.````````````````````````````````````````````...`````````````````````````,,.,:';;+#@@@@@@@@##```    .  +  ` ,. ` . `` . ;+,,@#;,.`....```.,,..`.`...,.,,,.,...`............................
.....`.``````````````````````````````````````````..```.``````````````````````` `.`;';+#;#@@#''';., :`      ' ,,  ` .      : ,':..```..``....``..,`,,:;;,,:.`.,.,,...........................
.......```````````````````````````````````````..````````````..``````````````````,:.,,'##@@@#;'.`    ,  .  ` ``.`  `       '.@;.,.,,.`.......```;;+#@+##'::,:,,..,.........................
.....```````````````````````````````````````..```````````````````.....`````.,...'','+;#+@@@#':'.         ,``:  `   `    .#+';.,....`......`.','##@@@@@##;...,,..........................
......`````````````````````````````````````````````````````````````````.`.` `;';:#'+;''@#++;':; .        .  :         `:#,#;,..``...`..,@;`+@@@@@@@@#+;:,....,.......................
......`.````````````````````````````..``````````````.``````````````````` `;;```,:'##+####@@+`'+;,  :.      . ` .          .'#+.,....```..;@#;'@@@@@@@@@@@+:.,,..`.......................
......`.````````````````````````````;+.````````````.+.`````````````````:'. .::``:++#####+@@+:,+';    :   ` ; `. : ,,.      ,##;.`.`````.:@#; +@@#@#@@#@@@#':,,....................,,..,.
......``````````````````````````````;@:````````````;@.`````````````.':.` . ```:;#++##@##:####;`+# `    `   . ': ' : .##+###+#;.   '###:```..`,@#+ ,:+'+@##@++@@@'',...........................
,.....``````````````````````````````,@+```````````.#@..`...`````.::``` ```````;#;'+##@#+:;+;';'`:+`;    `` . `,.. ` .`@@@@@+.@@@#'  `;:.,,,.``:@+# ::',:++,'++##;@#..,,,........................
,.........``````````````````````````:@#```````...`,@+`````````,:.`.,,,,,:,,;;;; `;+##@@':;;;:+@#;:`.  :  . `.   : ,`.``:,@@@@:`@@@@@@` `:+;.`..'@@#. .`+;''#';'++@@@@:,,,.........................
,.........``````````````````````````+@#```````````'@;`````````````.`````.,'':, `:++##@@':'::'@@;+@;,`     `'   ,,:  ` `@@@@@@@@@@@@ .##+'',#@@#+``.,.:::..;++@++@#:,,..........................
,..........````````````````````````,#@#.````````.,+#,`````.``````,``````.,,,`.,.##+##@@@@#:.@@@@@##` ``` '   . `   ``:   @@@@@@@@@@@' .## ..@'+@;``:.:,,;,;:`:####@;:,..........................
,........``````````````````````````,+@#``````..`.;''.``.:``.```,.```.,,,` `` :`+#++##@@@@@@@@@@@@@`+,,, ':` , ,:    +.   @@@@@@@@@@@ ` #:+@` ##.`.,..`` .:;#+;+#@#;,,..........................
,........``````````````````````````.;@+````...``,''+..:``.````,`..,...,:::`;'`:##++#@@@@@@@@@@@@@@@+;:. .,`.; :. ,@` ` ` ;   `@@@@@@@@@@  ' ,#`:++' `:` `.  ,+;;+@@;:............................
,........````````````````````````` .;.````....`.,#',.....``....``````...,::,+#+#++#@@@@@@@@@@@@@@@,':  , ,,#.,`#@,    `;.  .@@@@@@@@@ .`` @:'',` .:``  `'::;'#@+,,............................
,.........``````````````````````.. `;'````.`.... `:,......`.,.`````,:,...``#:'@+##+#@@@@@@@@@@@@@@+@+ , ,.',`@:.``+,   .  : `  ;@@@@@@@@ ;@+;#:';; `;``    +#@+@@:,.........................,..,
,...........````````````````````,. `;+```.``... .;,.....`....`.,:.`.`.`.,#`;#@@##+#@@@@@@@@@@@@@@@##`,.: ```@+. :,`+  :   .  #@@@@@@@:';.`.::+'.`:. `  ,,,,##@@'.............................,.
,...........``.`````````````````:,`.;+.`...``.. `,;,......,..,:.`````.,::;.:+@@@##+#@@@@@@@@@@@@@@@@`.;``.:,`+, ; :` ; #` #    ` #@@@@@@@@'###+@.'`;:,`   `:;'.@@'`.............................,.
:.,...........`.```````````````.;;.,:':`.`.`.:.``:'........:,...`....:,.+,. #@##@#+#@@@@@@@@@@@@@@@#@#.: :```# ` +` : `,```.:   #@@@@+@#,` `@;;';,..:   .:`:;+;...............................,,
,..,,............``````````````.++;,,,.``.`.:;;..;;.....,,,...`,+'...,':.,:'@@#@####@@@@@@@@@@@@@@@@#,;` .`,;;  `; ` `: ` , ,;  ,`:@#;':;#, ++#;.',,`,,  .`;.,+..................................
,..,,..........`...````````````.'#',,:;``...,+',,',,..,:......,#@;`,:::,#;####@@@#+##@@@@@@@@@@@@@@@#+,: :.: .  ::` `,,  :,, ;`   ` ` ,;'.@@';+',.,:,,  :;:...................................
:,.,,...............````````````'#+,,,;,`.`.:+':;+,.,:,......:#@'.:,:+;:'`+#@@@@####@@@@@@@@@@@@@@@##:+:;:,, ,  +  , #  `  .    `   '#;;,',,'';;:.,`;; :.,.................................
,,.,,,.............`````````````;##;:;;:```.'##++'.,,......,,#@#:,,;..;;.##@@@##+++#@@@@@@@@@@@@@@@##`+,:;:. ,   '  ``;`:.  .;`   ` .  `.@;`+''::;''';+'''....................................
,,,,,,,,,.......... ````````````,+#+;,,:....+####'.....,,,,:+@#:,::,.':''''##+#@@###@@@@@@@@@@@@@@@#+#;.,`:, ' ,    ,. .,`+ ` #,   ;;`+ ` `:.+`#;',;;:+##++`....................................
,,,,,,.,,.......;'##, `````````,'#+;:,,`..:#####;...,,....,:';....:',`#+#@###@###+##@@@@@@@@@@@@@@'.'.'.'``'` # `   :# `. . ` ;: . .`.`: , ,`; +,':;,;+++,:.`....................................
,,,,,,,,,........;#@@: ``````.``,+++:,, `.;##+##:.,..,...,. ..  `,;;#@@@@@@@@+++#@@@@@@@@@@@@@@#+.;+,``,,`` . : `   `  ` ```.``#:# `,',`` :  ,':;;:,''.,`.....................................
:,,,,,,,,.......``:#@@`   ``...;++'':``.:#+##+.......`..``:,,,,`.. ,.'+#@@@@@#+##@@@@@@@@@@@@@@#,'.,`',,`#  ` `    :.` + +  #;#:: .' , +,`````+':',`:'. `............................`........
:,,,,,,,,..........,'`    ```..+#+;.` `;#####.....``,.`.:;,.```.`,,:######@@####@@@@@@@@@@@@@@+`,,,,, , @  , `; , ` :`` ;: .;. ,:: , .#`,;  .+##';...,. `....................````.``..``......
:,,,,,,,,.........,,. .:````,+,`...+#+;` :+##+#+......,:,,:';..` .+,,,++#@##@`'++##@@@@@@@@@@@@@@+`,``:.`: ' . ` ;  ``. .,#  : . .' :.::++# ;` ` `;@#++'::: .....................``````..````.....
::,,,,,,,,.........,` `` `..+#.``.+##+',;++###@;...``.:'+''',```,.`.:.###+@#+##++##@@@@@@@@@@@@@@'., ,:`. ., `  .:  .  .;   `'@' :`@.,:.`  ;#@@##',;` `...................```````..`````.....
:,,,,,,,,,,........,`   :#@@' `####++####+#@;`..``,'++##;.  ``:,,+##@++##+'+##@@@@@@@@@@@@@#:,..., . + ` ,  +    . `., ` , ##`## ,:.'` `,#@@@++:`. ...,,...............`````..```````.....
:::,:,,,,,,,.......,;.`. `'@@@@'`:###;..+#####@, `.,.;####+.` `,`  ,'++#@#@@++'+###@@@@@@@@@@@@'+`` `` ``. , :  ; , `,.  #;`` ,` # ,. .'`:.;  ':'+##+;,` `.................``````..`````````.....
:,,::,,,,,,,,......,'':. `'+#@@@@@##+,`:#####+,  :;;+####` `` `,` .;++++@#'',;+###@@@@@@@@@@@'';`` , `,`` ;`  `  # ; ` :`@;:.+;`'``:`,'`..,,.#@++##;+. `................`.`.`...````````````....
:,,::,,::,,,,,,.,..,,'+;:.:+##########;,'######: `''+++##, ` `.``,;':;;;'+'';'':++#@@@@@@@@@@#''`,``,   : # ` .  . . ; ; ; .';`, : :@ ' .+@@#'#'+:: `.`................`...``````````````....
:,,::,,,:,,,,,,,,,,,,,;++++############++#####++:.:++++#+, ``  ,.`.';+'+;;'';, :'''@@@@@@@@@@#:::`. :.  ` .` `: #  .  ` : . ;,`'.@' ' `';`.,##@@++'+'` ...............`..,.``.``````````````....
:,:::::,,,,,,,,,,,,,,,,,;;;''+#@#@@@@#########+++++####'` ,`,. .,,`,:;+'+''',.. ``.@@@@@@@@@#+,;,... .` . ' . '`,,` ..  '' @ :;. `.+  ' `+@@@@##;;;: `.`...........,,....`.````````````````...
::::,::,,,,,,,,,,,,,,,.....,,:+@@@@@@########+,.'++####.` ` ,`, `: ;;+,:'+#;: .`  ;@@@@@@@#+,``.`.` '. `` ``. `,@:.; ;`. ,`' : ,`#.'.``` .;',##@#'.,;;` .`````....,,..```......``````````````.....
:::::::,,,,,,,,,,,,,.......,,.'##@@###@######:``,###@#' `  ` , ;'''';:;'#:,   +@@@@@@###.`.;..``` :'``' ',`` ```+`.`,;, `. :`;# @  `.`: '+:,```,: ` ``,...`````.`.`...`````````````````.....
:::::,:,,,,,,,,,,,,,,,,......,,'#####@@@@###+,,,:###@#.,`` ,  :`;;:;;';:;':.  .@@@@@@'#@+ ....``   `: `:`,   #`: . @ @:`. `#@ # @  :#.    ..` ````````````.``````..````````````````......
:::::::::,,,,,,,,,,,,,,,.,.....,+####@@@@@@#+''''#####` .```, . .#'+:,:;;;;+,   ;#@@@@+@## `...``, ; `..  ,`` ` .;,`;.`.` `.:+. ;.+ :`  :@;      ```````````...`````.````````````````.......
::::::::::,:,,,,,,,,,,,,,......,+#@#@@@@@@@@#+++#@@@#+  ..  ;``:,;+;:;;'':   ..'#@@@#'`. `, ``  , ` `;.` .` `,..`.: ;,;'@ ;. ....` . @#.`     ````````````.......``````````````````........
:::::::::::::,:,,,,,,,,,,....,,:+@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@'`   ``  `;;'+';::'::,  `` ,'+#@+# ` ` ..` : ;`# ,` '` #  ` :` @`;`+;.; #` ##.@.`     ```````````........`````````````````........
::,:::,:::::::::,,,,,,,,,,,,...'+@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@`    ` , ,+;;';+;,;.    ` ;;++'.  `  .:` ;. , `:+.` . #;  ` `:,@ `++ , `#.+'+@.     `.`.```.`............`````````````.........,,
::,::,,::::::::::,,,,,,....,..,;#@@@@@@@###@@@@@@@@@@.   ` ` .;::+;;:'+:'.    ``,,;;  ` `   '  ; ; , + `  +@,` ``. `+ : .`;  @@,@`:#,  `  `..................`.```````````````.......,,
:,,::::::::::::::,,,,,,,,,.` `.;@@@@@@@####@@@@@@@@@`    `+`'';++''.:',`    ```:;,    ` ,:`  + . ' ;  ::',`, ` , , .# ,+':#.'+'#.  ``.``....`...........````````````````.........,,
:,,:::::::::::::::,,,,,,,,,..,:;#@@@@@@@@###@@@@@@@@@'     ``:;';##;'..:.     ,`;    `   ` ` . ,` ,'  , + `` :`::, `@ ;;@',:##`+.` + ,:..`................``````````````...........,
::,::::::::::::::::,,,,,,,,,,,:'+###@@@@@@##@###@@@@@@      :,,.'++++:.`     ```      :   ., '`` ` .  ``;`.'``#  +,@:+++@#,#. .`.' ',.,.:.`.`............``.````````````...........,
::,::::::::::::::::::,,,,,,,,,::'###@@@@@@#@##@@@@@@@@      ..+:'';:;` `           `` +#`  ` :;`;`.; ; ` .+., ,+' ;:@@@#`'@;; ;;+,,+#,;,.`.:..............```....```````............,
:::::::::::::::::::::,,,,,,,,::;'###@@@@@@##'#@@@@@@@@`      ,,:';.... `   `        : .+.,` `. @ ` .  ;` ,`,.. ,;` ''#@#;# #@:. ;';,,++:.`..`.:...................`````...............
:::::::::::::::::::,,,,,,,,,,,:'',###@#@#@@++##@@@@@@#       `+:#+.`    ` .`     `   ..  # ` .@`:. : `:: .:.` : ,`;;'#,;'`@@#;@@#;#+#'..,,....,,................`````................
:::::::::::::::::::,,,,,,,,,,,,;;;+@#@#@@@##':;+@@@@;`.       `.;..` ` ``           ,  . . # ::`:;.+ ,.,..;`;`.:` :;#;.###`;#### @':.```...`.`,,.........`..`````````.`............
;:::::;::::::::::::,,,,,,,,,,,,,,:+###@#####':,,#@@@,..     `   `:`.:   .`         ``  . ` :`,` ;.``.`; +,``:`.`;,,,':+;,:+;#'@@;++++,`.```.......,,.....```....``````...............
;:::::::::::::::::,,,,,,,,,,,,..`;+++#########++#@@+,``    `    `#:` `. .`  `        ;.. ,` , ;,``,+; ;,+` +;`,:,,,'`.'+:;@:#,':@@.@`#.:...``.........,,...```..``````.``...```........
;::::::::::::,:,,,,,,,,,,,,,,..``'+++#####@###@@@##,.:`` `   `   `+;, ..` .`    `     `;:::,;,`. ``,,.:@`,...; ; #` '`','+:.#@.`:@`@@'@#.,,:....````......`:.````.```````````.`````.`.....
::::::::::::::,,,,,,,,,,,,,,,`` ,'+++++########@@#++:`     `    ,+' .;,`..   ` `     ;.``` .:#:` .. : .' .,:` `: ', ,.#:',:#+.'@:@@+++#:`.,.`````........`.,```.`````````````````````...
::::::::::,,,,,,,,,,,,,,,,,.`.`..+++#+######+#####+':` .'`   `..  `;##.:;;::,`   `     `  .`#;+'.:` ,``,# ;  .. ``` ``,`''#',.;:#+@.+##:#':,...,`.`...........`.,``..`.`````````````````...
:,,::,:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.`,.``:+++++###########+',. `     `..```..##.;'''';. ````      `;,,';.`.;:`.`, ;',`:` # ` ``'``,`;;#..;:@#@'+##:#;:,:.....``.............,...```````````````````...
,,,,,,,,,,,,.........,.,...,`..,:'#+++##########++';`   ` `  `'. ..,+@+:+''';:::,.```  `   ` . ,:#`,''';` .#',`;` ` . `..: :+.'',,#+@@@#+:##::,..,.,..`...............,..`.````````````````...
,.,,,,,,,......................,:+++++#+#######+##'`;.`   `   ,,`;.;+#+;++''';;;,,,,,`     ,.:,:`,::..'##,`, +#: @,:#`. .. `+.`';,@#:#@#'#`:,,;;,....,....................``````````````````...
,.,..........................``::++++++#########+#,+,.       .: .:'+#';+++++++'::::.` .   .`;`.. ,#:;.;'#+;::`,.; #,+@;, ,;.`;'`#;@.@:+##+:'.`.;:,....,.................`.,`````````````````.``
,...........................`..::+++++###########,;., ``      `.,.'####;:;+++#++++;`,. ``. `` ;,'.`;`.,.. ,#,.`' ..: ;`'#+, `;.:.#;.@++#;+'#'''::',,,....,.....................```````````````...
...........````````.........,,..,'++++#########++:'...  ``      ''+#@@#@#:''###++;::.`.,,:...`,`.`+`#'::`,  @`;`.`.`.`.: #..:.:.;;#+':@#+;@#;',:;;:,......,...................`.````````````.`...
.`.````````````````````..,,.`..`.;'''++#########'+.,:` .``      `#@#@@@@@+''++++;;.:`:;.:,,` ``:.,,:::;+,.  +;;, , ,+:#'.';`;,+`'#+``'';'@@'.#:';:,,,,....,..........`....`````..```````````....
.```````````````````....``.`.`...;;'''++#####+#+#;;+;` .:       `,@@@@@@@@@#'''+'';:;+;;:,,`  ` ,::'+,;':#` ``''+ ` ``,';`#`;`,';:.,`'`#'@..:`;.`,,,,.....,........`.``.````````..`````````....
.```````````````````````````````,:;'''++++######+;+#```.`       :#@@@@@@@@@##++'+'+''+:':.,`' ;``:+:'+'##;,; , ;+;', ,``',+`'.`.,#+, .+.+ ;# ` ,`.,,,......,......`````````````````````````....
``````````````````````````````..,.:''''++######+##+.;:,,``     ` ``@@@@@@@@@@@###++'+++'::'..` ` ``, `,:'+###`,`,,:'`.,:.` ,:;.:..``:++'',+`.:,:` `::,,,.........`..`````````````````````````.```
````````````````````````````````..,;''++++#######'.:,;:```.    ` ` :;#@@@@@@@@@@#@#++++++'+;',``' ,+.` `,'.` '+.,,``,,:::`.;. ;.: `.;,`'`@`;. `;;;` ,,,:,,..........```````````````````````````````
`````````````````````````````.``.,.:'++++++####+++'''.`:..` ,   `. ;;:##@@@@@@@@@@@###++'+''+. ;;; .... :+,' ::,,,``.``.`::; ,`:  `:.:`;+,'``..:, .;,,:,............`````````````````````````````
.````````````````````````````.`.,.`;'+'+++#######++#':+,:;` `   .`;'+@@@@@@@@@@@@@@###++++;'`:..#: ,`, `:`:'+`:#::::#,,::`;,`.` '`;` ,`::+'+; . `'`  ,,,,,,,..........`````````````````````````````
````````````````````````````.``...`;;'+++++#####++#+'#:+;.:,   . `.#''@@@@@@@@@@@@@@@###++:';`'.+:#. ;., :.::``;;:.:..#;,`` .. .` ;. .` .`'`#:#` :+ .`:.,,,...........`````````````````````````````
```````````````````````````````.`..:,:+++''+##+++#++#;+#''`:  ` , `,+@;@@@@@@@@@@@@@@@@@###`#,+' :::@```., ` `#@#.#::,;:;;+ ,.   `` ``.` `; :.'  ++,,,:,,,,,.......`.`````````````````````````````
````````````````` ```````````..`.,,,:''+'++####+#+#'+#++':.```` : .+;@;@@@@@@@@@@@@@@@@@@##;#:#:;:+`,`; ;@#:`.`:@+':`.` `        ..` :` ` .`  ` .,.,,.,......```````````````````````````````
.`````````` `` ` ```````````.`.`,`:.;;++++##+'#++++#+++:'. :`. ..`.+;@+@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+##'#;,+'.``,`, #@':,.@@@',`.` `. `+, .   ` ;.` : :  ` `  `,,,,,,......```````````````````````````````
.``````````   ` ``````````.```,....,++++++++'##+++++++;:.`..,`:,`:,#@@#@##@@@@@@@@@'@@@@@###+#'.. '`:': ; :;`':++:'+,`.:+`.,`;+. .`   ` . :` ;,,    ,,,,,,......```````````````````````````````
.``````````  `  ``````````.``..```,:'+++++#+#+++++#++'+;'...``,:`.'#@@+#@@@@@@@@@@@#@@@@#@@#+#::..#.`@''`` .'..'+,'''';. ;@@'@,@'. +;` . ` `  ` , ,  .:,.,,.,....```````````````````````````````
.``````````` `  `````````````..```.;;++++''+##++##++++'#::+.``:`:,+'###@@@@@@@@@@@+@@@@@@@##+#;.:.#;`#'#; +. : `++#@#+`+.:#@@@:'., ;,``.   `: #    .:,,.,,,.....``````````````````````````````
.```````````  ````````````````.```.;`;,+#++++++++++###++;+;,;.,,.::##@@;@@@@@@@@@@#@@@@@@@@#####,+,#',+':+@,.#`.,`:'@#;#@::,` ..`.`    , `` `' ' ;` , ;,..,,,.....``````````````````````````````
.``````````` ``` ```````````````.```,....'##+'++++##+#+'++;;#,,.`,,''#+@@#@@@#@@@@@@#@@@@@@@##+##+,#,+','#+#+'`##: `.#+@@@.`.;``, :.    `  . ,` `  ``:.;,,,,......``````````````````````````````
.``````````````````````````````.```..`,..:+#+++++#+###'++#';';+.;:.';@##@@@@@#@@@@@#@@@@@@@@######;#:'',+#.'.+;++;.` `+@#++:#';##. .      ` ,` ` . ' ,,.,:,,,.......``.`````````````````````````
.``````````````````````````.```.```.`.,.,.+##++++#++##'++#+++#;#;+,'####@@@@@#@#@@@#@@@@@@@@####++#;#' `,#.::@;.@#+#,#+` :'#@#++@@;       :: ; `.. ;:,.,:,.,........``````````````````````````
.`````````````````````````.```..`..`...`,.####++++#++'+####'+'+#:#:+#'##@@@@@#@@#@@@@@@@@@@@@##@;#+##,,',+,#:'+.@';'+@:@@+++,:+ ;,+#;,      +,' `  ` +;,.,,,,...........`.``````.```````````````
.`````````````````````````.```.`..`...``.:##@##++++#++####+##;';#+;++###@@@@@###@@@@@@@@@@@@##@@+@#@.'`:++.#`':;;+;,####@.++,`++..,`',: `    ``;.  :. `:;:,..........`...```.``.``````````````````
.``````````````````````...````........`..;+#@###++++####@+++++#;#+:#@+##@@@@@###@@@@@@@@@@#@###@@#@`'.,'+#:+.:.#;+;;.'.+'@:`+#: , ,+`    :    :  , ,:;:,........```...````````````````````````
.`````````````````````.....``.`.```.....::'####++###+######++#;@+;;#@##@@@@@@####@@@#@@@@@#@###@@@`#+####'''.;.+:+;#`@#:+:+,, , ; .`@`     .  `   ``,,::,......`.```.`````````````````````````
.````````````````.........`.`....`....`.:;;#'####+##@#++##+++#:#++;@#@#@@@@@@####@#@@@@@@@#######`#@#'@@'#+:,'.@@,:##+@@#,.@';``:' `; ,'@:    :  ` ```::.,,,..`.```````````````````.`````````````
.`````````````````............`........,,;;#+########+###+'+#+;:'@+@@@@@@@@@@#####@@@@@@@@#####+#@@@###'###;,#`#'##.'#;;''':#,`+ .```.       `  ` ;::.,.,...`.`..````````````````...```````````
,````````````````````.........`.`..`...,,:'''+##@#+######;+++#+##@@@@@@@@@@@@###@@#@@@#@#@##,+#+'##@#@+####'.;;+#++.#`:`'+.+,#; `;+;` ,` ' `   .'+ `+ ` `;,...`.```..`.``.``````.``......`.````...
,..`````````````````````.`..............,,#,#'@+######++'++##:'###@##@@@@@@@@###@##@@@###@#+##@@#@####'.#++;',##;:::#+'`., ''@``.`:`+' # `    +  #` : ` .,...`....`.............`...``..``.......
,`.`````````````````````.``..``..........,';;+@###+####+++#@#`##++###@#@@@@@@###@###@@###@++###'#####;###`@'# @##;'.+#'# ;' ',' . :#` : '+  ,. :  `.  `   :,.```````.............`................
,..````````````````````````````.`........;,';+#######@#'####+,#+###@##@@##@@@@##@#@###@#@#+'+#@##@@+++';'#.++,#+':::+@',;,`, '.  `+;`` :,   @  `  `   .,,..``.``.`........`..`................
,..```````````` ```````````````````.``..,:,.,+####+###+@#@@#;+##+##@##@###@@@@##@########+,'+####+++#',:,+@+ '@:',+:'#;.,, ` ;'`  : :,'  +`` ` ,# ,`.  ,  `:...````````........`..................
,...```````````   ```````````````````...:.;:+##@+##+@###@'.##;@'@@##@@##@@@@##########',,;#@'##@#++'#@#':`;@@'`,#,.#@+,.`:`. ``  ``: @`;  . `, #; #  ` .;,````````````.........................
,....```````````    `````````````````:..`',+##+#####@####.@@###@@#@@@###@@@##@#########`,;,.'';'':``,;'.#'@#`.,#@':#,,;, :,@;: . .   ':,`  ;@ ` ` :`` ;;;```````````.`.......................
,......````````       ````````````,`,`.;'++#####@#@@#+@@@#@@##@@@###@@@##@####@##+# `:;``.;'+;.``;:+#:++'+,#@:`@;@@`` ,##;@; `,`   ``' # +.@` ;  .  ,;:;,`````````.`.......................
,,......`````` ` `         ```.```,`.;'+##+#######@#@@@#@@##@#@##@#@@########@'#```  ,;'` ,`::,;,;'#';#;#@,'#@.+@;`: #@;#;. ,     ` `+`@+ '`  `  ``:,.`````````.......................
,,,.....````````` `         ```.`,``,,:+++#######+@@#@+@@#@###@##@#@@##+#####@;.`.`` .,.:++`:`;+:;#@,@++.##,#,@+::;;;;..:., #`   ' `  +: ;`.# #`   `  `.....``````............,,.....,,,,
:,,,,....````````           ````.``.,.#++######@##@@#####@#@@@##@#@###+##@##;#,`,' :#'++,.':`+##@@.'@#''#+:#+`@;;++,;# ;`' ` `   #  ', .+,`#:.  ,  :...``.`````...........,,,..,,,,,,,
:,,,,,.....```````          `` .``..:.'+####@@@+@@@#@#@@@@#+@@@#@@@#@+#####@#:.` ``'+'`'+#@++#@#:@'@@`'#+::;#`@`',.:`,:`  : `  ; ,   ., ,.   .`, :'.`.`````.....,..,,,,.,,,,,,,,,,,,
;:::,,,,,....`````          ````.````,,'#####@@@,@@@@@@#@@@@:@#@###@##+#++@@+. `  `:+;.,,;#;#;;`,`:#,,@#@;',.': :': ` `'   #   .`  ; ; .  `' .';+:.`..``.`.......,,.,,.,,,,,,,,,,,
;;::::,,,,,...````          ` `` ````.:++##@@@@@'@@@@@@@@@@@;@#@###@++##'##+++,: `' ` ..,.,.`.`;`+#@@@#+##,'''@`, . ; ` `   @` '  :  ` .   .`,;'++:,,``.......,,..,,,,,,,,,,,,,,,,,
';;;;:::,,,...````           ``````..;,#@##@@@@@@@@@@@@@@@@+@@@###@'@++++#@##;  . ,:''`` `  ,;@#@#++#@#@#:@@`+@#`,`` . ``   ,  ' .  ,,  :  ;+; '+,;:,.,.........,,,,,,,,,,,,,,,,,
'''';;::::,,..`````          ``````..:#@###@@@@@@@@@@@@@@@@#@@#@#@##+###+###. `` . #'`   ``','@@@@##@;##@'@;@'.`@@@#@##,.`, ` `  ` `,  +;   `, +@' ,,:.,::....,,::::,,..,..,,,,,,,,.
'''''';;;:,,,...````         ``````.,,;'@+'+@@@@@@@@@@@@@@@@@###@###++#+##@#,' `;. ` :, . `,#+;##@@@##+@`@'@#:@+@@:: #@'+'.+@;`  ,  ` ,  , . ;  ` .;+.:+,.`,..,,,......,.....,,,,,,,..
'''+'+'';;;::,,..```         ``````..,:::;''#@@@@@@@@@@@@@@@@@@#@###+###+##@#+, ' .    + +@@##''@@#@#;.@@#@,@# #+'#@' ,: `+@. ;  ; .` `:  :.  :  `.,, ,;'+, .,,,,,,..,,,,,,,.,,,,,,,,..
;'++++++++'';:,..```        `````````.,,,:':++@@@#@@@@@@@@@@@@@#@@@####@#+##@++.` ` `   . +@@@# @@@@#@'+,@@@@:@@# ;+#:@;' ' ,:: '  . `+`` ,   ` `  +';` .+ ,. ,::::,,,,,,,,,.,,.,,,,,...
''+++##++++'';:,..```     ```````````````,.,:;'+#@@@#@@@@@@@@@@@@@#@@##@+####+@@#```.+` ` :;,'@@, @`@@@+@@#+.'@@@@;+#@. .:':+:@,+  .`   ' `;     `  , ;+`  : `;::...:,:::,,,,,,,,,,,,,...
'+++######++';;:,..```    ```````````````,.`,.';#@###@@@@@@@@@@@@@@#@@@##+######@#:+++ . ,;:, '# @@ @@@@##@#`,##@'@@,:+@ `,:`:.;#`: `;,,   . ,: '  :  ```.'#. `.`:` ```,:,:,,,,,,,,,,,,,,,...
+++#######++'';:,..```     ````````````.``..:;;######@@@@@@@@@@@@@@@#@##+#####@#'##,...`. ;; .#+',; +@,@#@#,,''@;@@:`:+# .#`+.:+.,``@'.   ` #  , ` ` +#`'@+``;.;,;; ,:,:,,,,,,:,,,,,,,,....
++#########+'';:,..````    ```````````````..;,'+#####@@@@@@@@@@@@@@##@##+###+##:##;;:.`` :;.``+.`@@`@###@:@@`;;,++'#@#``#+  ` , `.'` ;#:  ` `+  ; + :  .;;,,#+#''+#' .` `:::,,::::::::::,,....
++########++';;:,,..```     `````````.```.`:.:'+##++##@#@#@@@@@@@@@@@###+#+#+@###++`.,.`;` ;'; #.`@,@:@@+@@, ;,## ,@#+ @+ ' : ` :, `.   ,  ..`' ` ';# :@@@@':#;`   ,::;;;;;;;;::::,,,,.
+#########++'';:,..`````    `````````````.,..:;'+++'+#@##@@@@@@@@@@@@###+#######+;`,: `:;.;';; '.,@ @@;@@@@@' :#`#:' @#` ,#` + .  :,#  `   +; . :+ `, :,@'.+#'@+`::`    :;';::'';:;;;;:,,,,
+##########++';:,..``````     ```````````````::;;'';+###+##@@@@@@##@@@##++++#@##.;+.``:..,;++,; `'`#@''@@+@@',,+ #, : ;#` .,; +` '  ', .' '  '  :.`. :;'#.:+';@;.` `    ,+#:``,::;'+';;:::
+#########+++;;:,..```````````` ````````````````,,:;;;'+@####@@@@@@@#@@@@####+####:#+:','#`:#'` , `+';';.@+@'#@..`#;`@`  :@ ;` ` ` +  #` @ + '`# ` ..+` ,:@+;+.++@;: `.`  ...:''. `,,''+';::;
+++###+++++'';;:,,...```````````````````````` ``...,::,;#####@#@@@@@@#@@@##+##+###+###',+':+:`';. .'@,` #@+@;#+`, @'.:`; ;``; '  .`. #` `:`; + `: #@ ` :#,'+:,'';;'@@#'` `,,  ,:+':` .;';;'#+'::
''''''''''';;;:::,........`..````````````````` `.`..,.,'##+@#@@@@@@@@@@@@####+##@+####,'':';+'#` `.# + .##'@,#' .:'`',`@ `:#.@ ,@  ,: @; ; `+ ` ` #:# #`+.+':;;`+++:;@@@;: ,   `` `;`  `:'##+',.:
;;;;;;;;;;;;;::::,,..............``````````````````...,'+'###@@@@@@@@@@@@#++#+##@#@##++##;;''' `., `# `+:`';+# :++.#,#;:::`@ ;.,,.  : `#.`,' +.  ` `` :+,:.#'',#+#+'@##;, .     ``  .,,;''::'
:::::::::::::::::,,,,,,.,,,,,,,,...`````````````````..,;;'+##@@@@@@@@#@@@#########@###'#;++#; ;.:'#. ::#`;,.#:+.;:,:`+''# @;.#`+,; @ ; .# @'  ..` ` ',:' :@#+@@##@#@+,.:. ,,` ` `  ` `,:.,:;+;,,
:,,,,,,,..,,,::::,,,..,,,,::;;::,...````````````````.`,:;;#+##@@@@@@##@@##########@####;#+#,``.+'#' , `:.`` .#,'.,:`#`#,:` `@@+ '@+ ,@ @ `'. @#, , `  : @,`,`';@@@@@@@@@#;, ,` ,:.,::` `:  ,;.``````
Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.